Välkommen till Hedvig Eleonora Kyrkas Vänförening!

5 mars 2018 – föredrag med Henrik Åberg

Den 5 mars kl 18.00 har vi förmånen att få fint och kunnigt besök från Bukowskis i form av Henrik Åberg, specialist på äldre möbler, och Lisa Gartz, specialist på äldre konst och skulptur. De berättar om drottning Hedvig Eleonoras betydelse för den svenska barockstilen. Lokal är stora församlingssalen och entrén är 100:- kronor. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

15/2 – Kyrkornas Hemligheter

Den 15 februari kl 18.00 får vi lyssna till Thomas Magnusson som tillsammans med kyrkoherde Sven Milltoft berättar om pastoratets kyrkor, Hedvig Eleonora, Oscar och Engelbrekt. Utgångspunkten är den nya och spännande boken ”Kyrkornas hemligheter – Stockholm”. Vi håller till i kyrkan, entrén är gratis och det kommer att finnas möjligheter att köpa boken ”Kyrkornas hemligheter – Stockholm” efter föredraget.

Medlemsavgiften för år 2018

Medlemsavgiften för år 2018 blir den samma som föregående år, dvs 150 kronor, att sätta in på bankgiro nr 5057-3815. Gärna innan februari månads slut. Glöm inte att skriva ert namn på insättningen!

Drottning Hedvig Eleonora

Drottning Hedvig Eleonora föddes den 23 oktober 1632 på Gottorps slott i Schleswig-Holstein och tillhörde släkten Holstein-Gottorp. Hon förmäldes av politiska skäl med den svenske kungen Karl X år 1654 och följde honom under en stor del av hans fälttåg. Hon var Sveriges drottning under 6 år och därefter Sveriges första dam till sin död 1715. Hon var Sveriges regent som förmyndare för sin son Karl XI 1660-1672 och senare förmyndare för sin sonson Karl XII 1697, och hans representant i Sverige 1700-1713.

Drottningen var intresserad av konst och kultur och sade sig ointresserad av politik och diplomati, men satte sig noga in i landets angelägenheter. Hon var tydlig i sitt motstånd mot krig.

Drottning_Hedvig_Eleonora_(1661-1675)
Kyrkbilder-15

Hedvig Eleonora kyrka

1672 skildes Ladugårdslandet från S:t Jacobs församling  och blev eget pastorat med Amiralitetskyrkan som medelpunkt och amiralitetspredikanten som pastor under överinseende av kyrkoherden i S:t Jacob. Församlingens kyrka fanns sedan tidigt 1600-tal på Kyrkholmen, nuvarande Blasieholmen. År 1665, under Karl XI:s förmyndaregering, beslutade man om en ny kyrkobyggnad med Jean de la Vallée som arkitekt och med placering längs huvudgatan ut mot Ladugårdslandet.

Kyrkan grundlades 1669, och man kan hitta dess åttkantiga plan i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et hodierna. Arbetet avstannade dessvärre ganska snart, eftersom amiralitetskyrkan flyttades till Kalmar och med flytten försvann pengarna. En liten låg träkyrka uppfördes dock vid Storgatan, nära Artillerigatan. Byggandet av den nya kyrkan återupptogs först 1725, när Kungl Maj:t beslutade att amiralitetskollegiet skulle återlämna de insamlade medlen till kyrkobygget. Då hade också församlingsborna förklarat att man inte ville fullborda den anlagda stenkyrkan på grund av ”dhes underliga och kostbara structur”. Den nye arkitekten blev Göran Josuae Adelcrantz som arbetat om de la Vallés ritningar.

Den nya kyrkan invigdes den 21 augusti 1737, men Hedvig Elonora kyrka, med sin kupol, som vi ser den idag, färdigställdes först 1868.

Bli medlem

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Kyrkbilder-7

Hitta till Hedvig Eleonora Kyrka