Välkommen till Hedvig Eleonora Kyrkas Vänförening!

11/4 Årsmöte

Vänföreningens årsmöte blir den 11 april kl 18.00. Formell kallelse kommer inom kort.

1/4 Föredrag om ikoner

Nu närmar sig Påsken och inför den får vi träffa Anders Gezelius Hägglund, präst i Järfälla. Anders talar om och visar ikoner under rubriken ”Påskens budskap i ikonernas färger och symboler”. I samband med föredraget bjuder föreningen på frukt. Hjärtligt välkomna! Vänligen hör av er med ett mail eller sms till Eva Kling, så vi har lite koll på hur många som kommer. Lokal: Storgatan 7, 1 trappa. Tid: 1 april kl 18.00. Entré: 50 kronor.

Medlemsavgiften för år 2019

Medlemsavgiften för år 2019 blir den samma som föregående år, dvs 150 kronor, att sätta in på bankgiro nr 5057-3815. Glöm inte att skriva ert namn på insättningen!

Drottning Hedvig Eleonora

Drottning Hedvig Eleonora föddes den 23 oktober 1632 på Gottorps slott i Schleswig-Holstein och tillhörde släkten Holstein-Gottorp. Hon förmäldes av politiska skäl med den svenske kungen Karl X år 1654 och följde honom under en stor del av hans fälttåg. Hon var Sveriges drottning under 6 år och därefter Sveriges första dam till sin död 1715. Hon var Sveriges regent som förmyndare för sin son Karl XI 1660-1672 och senare förmyndare för sin sonson Karl XII 1697, och hans representant i Sverige 1700-1713.

Drottningen var intresserad av konst och kultur och sade sig ointresserad av politik och diplomati, men satte sig noga in i landets angelägenheter. Hon var tydlig i sitt motstånd mot krig.

Drottning_Hedvig_Eleonora_(1661-1675)
Kyrkbilder-15

Hedvig Eleonora kyrka

1672 skildes Ladugårdslandet från S:t Jacobs församling  och blev eget pastorat med Amiralitetskyrkan som medelpunkt och amiralitetspredikanten som pastor under överinseende av kyrkoherden i S:t Jacob. Församlingens kyrka fanns sedan tidigt 1600-tal på Kyrkholmen, nuvarande Blasieholmen. År 1665, under Karl XI:s förmyndaregering, beslutade man om en ny kyrkobyggnad med Jean de la Vallée som arkitekt och med placering längs huvudgatan ut mot Ladugårdslandet.

Kyrkan grundlades 1669, och man kan hitta dess åttkantiga plan i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et hodierna. Arbetet avstannade dessvärre ganska snart, eftersom amiralitetskyrkan flyttades till Karlskrona och med flytten försvann pengarna. En liten låg träkyrka uppfördes dock vid Storgatan, nära Artillerigatan. Byggandet av den nya kyrkan återupptogs först 1725, när Kungl Maj:t beslutade att amiralitetskollegiet skulle återlämna de insamlade medlen till kyrkobygget. Då hade också församlingsborna förklarat att man inte ville fullborda den anlagda stenkyrkan på grund av ”dhes underliga och kostbara structur”. Den nye arkitekten blev Göran Josuae Adelcrantz som arbetat om de la Vallés ritningar.

Den nya kyrkan invigdes den 21 augusti 1737, men Hedvig Elonora kyrka, med sin kupol, som vi ser den idag, färdigställdes först 1868.

Bli medlem

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Kyrkbilder-7

Hitta till Hedvig Eleonora Kyrka